kulturystyka logo

Działy serwisu

Najtańsze sklepy

  1. FitArena.com.pl
  2. Centrumodzywek.net
  3. Muscle-zone.pl
  4. [Zaproponuj]

Bądź na bieżąco

Ranking odżywek

Losowe artykuły

Fitness

fitness

Partnerzy

Osób on-line: 4

hmb

HMB

HMB (kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy) powstaje w ludzkim organiźmie z aminokwasu leucyny. Jest także obecny w małych ilościach w żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wykazano, że zwiększenie jego podaży w formie suplementacji może wpływać znacząco na poprawę niemal wszystkich cech sprawności fizycznej. Obecnie HMB jest najbardziej poszukiwanym - od czasów kreatyny - dietetycznym środkiem pokarmowym wzmacniającym naszą muskulaturę. Większe przyrosty beztłuszczowej masy ciała i siły mięśni u osób poddanych treningowi siłowemu i przyjmujących równocześnie HMB w porównaniu do osób wykonujących sam trening siłowy mogą wynikać ze zmniejszonego stopnia uszkodzenia komórek mięśniowych i osłabienia rozpadu białka po podaniu HMB. Są dowody, że HMB może regulować metabolizm białek przez bezpośrednie oddziaływanie na niektóre receptory hormonalne oraz przez hamujący wpływ na aktywność enzymów odpowiedzialnych za degradację białka mięśniowego.

Uważa się, że mechanizm oddziaływania podawanego HMB na komórki mięśniowe jest związany z faktem, że związek ten może być prekursorem syntezy cholesterolu. Suplementacja HMB może przyczyniać się do przyśpieszania syntezy komórkowego cholesterolu w mięśniach. Istnieje teoria zakładająca, że komórki mięśniowe w stanie silnego stresu wywołanego wysiłkiem lub uszkodzone, nie są w stanie pokryć zwiększonego zapotrzebowania na cholesterol. Dlatego HMB podane z zewnątrz pozwala na utrzymanie prawidłowej syntezy cholesterolu w celu wzmocnienia struktury i funkcjonowaniu błon komórkowych. To stwierdzenie jest potwierdzone obserwacją, że podawanie HMB może istotnie zmniejszyć stopień uszkodzenia mięśni, wyrażony obniżeniem powysiłkowego stężenia biochemicznych wskaźników uszkodzenia komórek mięśniowych. tj. kinazy kreatynowej krwi i 3-metylohistydyny w moczu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za słuszność takiego rozumowania jest wykazanie, że farmakologiczne zablokowanie syntezy cholesterolu w komórkach mięśniowych prowadzi do ich szybkiego uszkodzenia, a nawet śmierci. Ochronne działanie HMB na komórki mięśni szkieletowych obserwuje się w chorobach wyniszczających, związanych z nasilonym katabolizmem (rozpadem) białek. Świadcz a o tym wyniki badań, w których podawanie HMB w połączeniu z glutaminą (bardzo polecam glutaminę) i argininą u osób chorych na AIDS zahamowało utratę masy ciała. Podobny efekt zaobserwowano u chorych na raka. HMB wpływa także na obniżenie stężenia frakcji LDL cholesterolu we krwi, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo zaobserwowano istotne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi.

Stosowanie HMB u osób trenujących

W warunkach stresu dochodzi do zwiększonego rozpadu białka mięśniowego i w następstwie-ograniczenia przyrostu masy mięśniowej. Stres może być wywołany forsownym treningiem, dlatego u sportowców rozpoczynających ćwiczenia obserwujemy znaczne uszkodzenie mięśni i nasilony rozpad białka mięśniowego (zwiększona proteoliza). Chociaż towarzyszy temu procesowi zwiększona synteza białka, nie zawsze jest jednak ona zrównoważyć jego rozpad (zbyt mocny trening) i w sytuacjach krańcowych powiększanie masy mięśniowej może być upośledzone. W tej sytuacji próba zastosowania HMB w warunkach intensywnego treningu była tylko kwestią czasu. Pierwszy etap badań Nissena i współpracowników został przeprowadzony na reprezentatywnej liczbie osób, które nigdy wcześniej nie trenowały. Wyniki badań zostały następnie zaprezentowane na konferencji poświęconej medycynie sportowej odbywającej się w Minneapolis w USA w 1995 roku i spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska sportowego. Po raz pierwszy zademonstrowano, ż stosowanie HMB u osób poddanych intensywnemu programowi ćwiczeń już po tygodniu stosowania zmniejszyło o prawie 50% rozpad białka mięśniowego wyrażony stężeniem 3-metylohistydyny (3-MH) w moczu (3-MH jest swoistym aminokwasem-uznanym wskaźnikiem rozpadu białka mięśniowego)., Drugim wskaźnikiem uszkodzenia mięśni i rozpadu białka jest swoist enzym występujący w komórce mięśniowej o nazwie kinaza fosfokreatynowa (CKP). Zaobserwowano, że aktywność tego enzymu była również istotnie obniżona w grupie sportowców otrzymujących HMB. Zmianom opisanych wskaźników uszkodzenia komórek mięśniowych towarzyszyły wzrost siły i masy mięśni. Uzyskane wyniki w sposób przekonywujący wykazały, że przyjmowanie HMB przez osoby rozpoczynające trening łagodzi uszkodzający wpływ wysiłku na komórki mięśniowe, szczególnie wyraźny w początkowej fazie wzmożonej aktywności ruchowej. Prowadzi to do większego przyrostu masy mięśni w porównaniu z osobnikami grupy kontrolnej, trenującymi identycznie, ale nie przyjmującymi HMB.

Efektem tego procesu jest znaczna poprawa kondycji u tych osób. Kolejnym etapem badań było sprawdzenie efektów stosowania HMB u sportowców, którzy wcześniej byli włączeni w program regularnych ćwiczeń fizycznych. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w 1996 roku na Kongresie Biologii Eksperymentalnej w USA. Wyniki te nie tylko potwierdziły uzyskane wcześniej obserwacje o korzystnym wpływie HMB na wzrost masy mięśniowej u osób rozpoczynające treningi, ale także udowodniły, że HMB może w sposób istotny wpłynąć na masę i siłę mięśni u osób od dawna trenujących. W omawianym przez nas doświadczeniu dzienna dawka HMB, wynosząca 3 gramy, była podawana w trzech równych porcjach przez 4 tygodnie osobom wcześniej nietrenującym oraz trenującym od dawna. Wzrost masy mięśniowej pod wpływem HMB wynosił 3,1% w stosunku do wartości wyjściowych, co oznaczało 58% wzrost w stosunku do grupy kontrolnej. Szczególnie spektakularne wyniki osiągnięto analizując siłę mięśni.

Okazało się, że po czterech tygodniach treningu wzrost tej siły u osób przyjmujących HMB wynosił 37% w stosunku do wartości początkowych i był aż o 60% większy w porównaniu z grupą kontrolną (nie stosującą HMB). Dodając na temat HMB, to czego można się po nim spodziewać. Mówiąc krótko po HMB można się spodziewać wprawdzie powolnego - ale, i na to jest położony akcent - stałego i przede wszystkim bardzo długotrwałego przyrostu masy mięśni, który nie musi być spowolniony przerwami w spożyciu, związanymi zazwyczaj z osłabieniem wyników (można brać cały czas). HMB nie powinien być jednak w żadnym wypadku porównywany z kreatyną. Kreatyna działa szybko, nawet bardzo szybko, ale po kilku tygodniach jej działanie słabnie.

Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, można dzięki niej zwiększyć masę mięśni o 5-7 kg i osiągnąć zdecydowany przyrost siły, dalsze postępy nie są jednak możliwe (trzeba zrobić przerwę w jej stosowaniu lub póżniej stosować jej inny rodzaj). Przyrost masy mięśni, osiągany dzięki kreatynie, wynika bowiem głównie ze zwiększonego magazynowania wody w istniejących komórkach mięśniowych. Wysoki poziom wody jest wprawdzie bardzo ważny dla wzrostu masy mięśniowej, ale dodatkowa masa, osiągnięta w wyniku stosowania kreatyny, nie jest tkanką mięśniową. Ten sam efekt uzyskuje się przu stosowaniu SAA.

Również tutaj szybki przyrost masy mięśni spowodowany jest początkowo przez zwiększenie ilości wody w komórkach mięśniowych. HMB czy BCAA działają inaczej. Tutaj nie występuje uwodnienie komórek mięśniowych i przyrost masy podyktowany jest przez syntezę nowej tkanki mięśniowej. Integracja nowych aminokwasów do mięśni potrzebuje czasu, ponieważ jest to proces znacznie bardziej skomplikowany niż zwykłe magazynowanie wody. Odkładanie wody w tkankach może nastąpić praktycznie w ciągu nocy, prawdziwy przyrost komórki potrzebuje jednak czasu, co potwierdza każdy wyczynowy kulturysta.

autor: Grzesiek7124

"" znaleziono też na stronach:

Tagi: hmb - suplementy - odżywki - kulturystyka - trening

Komentarze

Dodaj komentarz +